SIEMENS SANTIS BA Sonlandırma Modem

Siemens Santis Communicator Sonlandırma Modem, 2 Ports, 1 USB, S/B. Santis KOBİ’ler için ISDN BRI (Temel erişim) sonlandırıcıdır.

Maximum 8 adet terminalin çalışmasını destekler.
Üzerinde S Bus, USB, 2 adet Analag (ab) ve BRI girişi için U arayüzleri bulunmaktadır.

Siemens SANTIS-Modem

Santis sistemi kullanım açısından ikiye ayrılır;

a) Analog kullanım
b) ISDN kullanım

· Analog kullanımda, analog hat U arayüzünden girildiğinde cihaz hattı kısa devre ederek ab1 arayüz’ünden çıkış verir.
· ISDN kullanımda, ise arayüz’ler cihaza yapılan konfigurasyona göre belirlenen çalışma moduna bağlı olarak aktive edilebilir.
· ISDN kullanım çalışma seçenekleri;

a) NT1+2ab durumunda, tüm interface’ler kullanımdadır.
b) NT1 durumunda, S Bus ve USB interface kullanımdadır.
c) Pairgain (per kazanç) durumunda, sadece analog interface’ler (ab1+ab2) kullanımdadır.
d) NT1+2ab Configuration Access Restricted durumunda ise, Analog interface’ler kendisine bağlı olan analog terminal tarafında konfigure edilebilir. Diğer arayüz’lerin konfigurasyonu şifre gerektirir.

Interface (Arayüz) ‘ler

a) U interface; Santis bu interface üzerinden ISDN şebeke’ye bağlanır. ETR 080 standartıyla uyumludur.

b) S-Interface; digital terminallerin bağlandığı inteface’dir. ETS 300 012 ve ITU-T/I.430 standartlarına uygundur.
Buradaki BUS bağlantı tip kendi içinde 3’e ayrılır
i) Short Passive BUS, bu bağlantı maximum 150m’ye kadar olan bağlantıyı destekler. Terminallerin BUS’a olan uzaklıkları (en fazla) 10m olmalıdır.
ii) Extended passive BUS, bu bağlantı mesafeyi uzatmak için kullanılır. Terminallerin Santis’e uzaklığı nın fazla olduğu durumlarda 450m uzatma mesafesinde sonra terminaller bağlanmaya başlar ve 50m içinde tüm terminallerin bağlantısı yapılmış olur. Bu BUS tipinde de terminallerin BUS’a uzaklığı 10m’yi geçemez.
iii) Point-to-point Bağlantı; Sadece NT1 modunda geçerli olan bu bağlantı tipi 1000m’ye kadar bağlantıyı sağlar.

c) USB Interface; Santis data haberleşmesi sağlamak amacıyla bilgisayarların bağlanabileceği bir adet USB interface’e sabittir. Bu interface 5m mesafeye kadar işlevseldir. Bilgisayarların Santis’I kullanabilmesi için gerekli driver (sürücü) dosyalarını içeren CD Santis ile birlikte verilir.

d) ab interface; Santis’e analog terminallerin bağlanabileceği interface’lerdir. Cihaz üzerinde 2 adet ab interface vardır (ab1, ab2). FSK modulasyonu kullanır ve ETS 300 659-1 standartını destekler.

Santis, ac güç kaynağıyla çalışır, fakat elektrik kesintisi durumlarında (emergency mode) Telekom’dan gelen BRI hat üzerinde kendini besleyebilir. Fakat bu durumda tüm interface’ler çalışamaz yapılan konfigurasyonla S-Bus ya da ab interface’lere öncelik verilerebilir. ab interface’e öncelik verilmesi durumunda ab interface’lerden yanlızca biri (ab1) aktif olur.

Localde konfigurasyon Santis LCT (Local craft terminal) tarafından yapılabilmesine rağmen ISDN şebeke’ye bağlı diğer Santis’lerin konfigurasyonun merkezi olarak yapılabilmesi Santis Management System tarafından mümkündür.

Alt Yapı :

Türk Telekom dan BA ISDN Hat

Amaç :

Bu cihazin amacı Türk Telekom dan 2 tel kablo üzerinden gelen “U” tipi bağlantıyı ISDN cihazların kullanabileceği 4 tel “S” veya “T” tipi bağlantıya çevirmektir. SANTIS, ISDN şebeke ile abone arasındaki 2B+D (2x64Kbps + 16Kbps) bağlantıyı sağlar.

Oteller, Fuar Alanları, Seminer, Kongre ve Sempozyum Alanları, Spor Salonları gibi alanlara kısa süreli Ses, Data ve Görüntü aktarımı sağlamak için.

Fiyatlandırma :

SINIRLI SÜRELİ KULLANIM

Günlük  =>  35,00 $ + KDV
Haftalık  =>  50,00 $ + KDV

Kargo + Kurulum (opsiyon) hariçtir.
Kurulum istenirse 50,00 $ + KDV (Bursa için)